Come to sb là gì

[ad_1]

Come to là gì

Cụm động từ Come to có 4 nghĩa:

Nội dung chính

  • Nghĩa từ Come to
  • Nghĩa từ Come to
  • Nghĩa từ Come to
  • Nghĩa từ Come to
  • Một số cụm động từ khác

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Tỉnh lại, hồi phục (sau hôn mê)

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

Bạn đang đọc: Come to sb là gì

– She CAME TO an hour after the operation. Một giờ sau cuộc phẫu thuật, cô ấy đã tỉnh lại .

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Kết quả là, dẫn đến, đưa đến

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

– If it COMES TO war, NATO forces will be stronger in the air. Nếu nó dẫn đến cuộc chiến tranh, quân đội NATO sẽ là can đảm và mạnh mẽ hơn trong không trung .

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Nhớ lại cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

– The idea CAME TO me when we were on holiday. Ý nghĩ đó đã đến với tôi khi chúng tôi đang đi nghỉ .

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Lên tới, ngang bằng cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

– The bill CAME TO £ 30. Hóa đơn lên tới 30 bảng .

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come to trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:

Cụm động từ Come about

Cụm động từ Come across

Cụm động từ Come along

Cụm động từ Come apart

Cụm động từ Come around

Cụm động từ Come around to

Cụm động từ Come back

Cụm động từ Come before

Cụm động từ Come by

Cụm động từ Come down

Cụm động từ Comen down on

Xem thêm: Pad Thai là gì? Tìm hiểu về món Pad Thai của Thái Lan

Cụm động từ Come down to

Cụm động từ Come down upon

Cụm động từ Come down with

Cụm động từ Come forth

Cụm động từ Come forth with

Cụm động từ Come from

Cụm động từ Come in

Cụm động từ Come in for

Cụm động từ Come into

Cụm động từ Come into use

Cụm động từ Come off

Cụm động từ Come off it

Cụm động từ Come on

Cụm động từ Come out

Cụm động từ Come out in

Cụm động từ Come out of

Cụm động từ Come out with

Cụm động từ Come over

Cụm động từ Come round

Cụm động từ Come through

Cụm động từ Come though with

Cụm động từ Come to

Cụm động từ Come up

Xem thêm: Đặt máy tạo nhịp tim Pacemaker

Cụm động từ Come up against

Cụm động từ Come up with

Cụm động từ Come upon

[ad_2]

Related Posts

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đức thánh cả là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đọc truyện ông xã anh là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những để thế giới biết bạn là ai ebook dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đại tá nguyễn xuân lân là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đà xá cổ đế là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Leave a Reply