civil tiếng Anh là gì?

Create by : https://globalizethis.org

civil tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng civil trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ civil tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm civil tiếng Anh
civil
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ civil

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: civil tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

civil tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ civil trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ civil tiếng Anh nghĩa là gì.

civil /’sivl/

* tính từ
– (thuộc) công dân
=civil rights+ quyền công dân
– (thuộc) thường dân (trái với quân đội)
– (thuộc) bên đời (trái với bên đạo)
=civil marriage+ cuộc kết hôn không theo lễ nghi tôn giáo
– (pháp lý) hộ (thuộc) dân sự (trái với hình)
=civil law+ luật hộ, luật dân sự
– lễ phép, lễ độ, lịch sự
– thường
=civil day+ ngày thường (trái với ngày thiên văn)
!Civil Defence
– tổ chức phòng không nhân dân
!civil disobedience
– (Ân) phong trào chống thuế, chống luật pháp
!civil list
– tiền nghị viện cấp cho nhà vua Anh
!to keep a civil tongue in one’s head
– giữ lễ phép, giữ lễ độ

Xem thêm: PAGES là gì? -định nghĩa PAGES

Xem thêm :  Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Thuật ngữ liên quan tới civil

Xem thêm: PAGES là gì? -định nghĩa PAGES

Tóm lại nội dung ý nghĩa của civil trong tiếng Anh

civil có nghĩa là: civil /’sivl/* tính từ- (thuộc) công dân=civil rights+ quyền công dân- (thuộc) thường dân (trái với quân đội)- (thuộc) bên đời (trái với bên đạo)=civil marriage+ cuộc kết hôn không theo lễ nghi tôn giáo- (pháp lý) hộ (thuộc) dân sự (trái với hình)=civil law+ luật hộ, luật dân sự- lễ phép, lễ độ, lịch sự- thường=civil day+ ngày thường (trái với ngày thiên văn)!Civil Defence- tổ chức phòng không nhân dân!civil disobedience- (Ân) phong trào chống thuế, chống luật pháp!civil list- tiền nghị viện cấp cho nhà vua Anh!to keep a civil tongue in one’s head- giữ lễ phép, giữ lễ độ

Đây là cách dùng civil tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ civil tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

civil /’sivl/* tính từ- (thuộc) công dân=civil rights+ quyền công dân- (thuộc) thường dân (trái với quân đội)- (thuộc) bên đời (trái với bên đạo)=civil marriage+ cuộc kết hôn không theo lễ nghi tôn giáo- (pháp lý) hộ (thuộc) dân sự (trái với hình)=civil law+ luật hộ tiếng Anh là gì?
luật dân sự- lễ phép tiếng Anh là gì?
lễ độ tiếng Anh là gì?
lịch sự- thường=civil day+ ngày thường (trái với ngày thiên văn)!Civil Defence- tổ chức phòng không nhân dân!civil disobedience- (Ân) phong trào chống thuế tiếng Anh là gì?
chống luật pháp!civil list- tiền nghị viện cấp cho nhà vua Anh!to keep a civil tongue in one’s head- giữ lễ phép tiếng Anh là gì?
giữ lễ độ

Source: https://globalizethis.org/
Category: Hỏi Đáp

Xem thêm :  100 Kí Tự Đặc Biệt Dấu Tích ✅ Đẹp & Độc Dùng Trong FB, Word, Excel
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.