Pháp luật

Chia thừa kế lúc hết thời hiệu khởi kiện

Hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế thì chia tài sản như thế nào? Giải quyết tranh chấp về di sản thừa kế lúc đã hết thời hiệu khởi kiện?

Kính gửi luật sư! Nhờ luật sư tư vấn giúp em trường hợp sau: Bà ngoại em mất ngày 03/4/1999 ko sở hữu để lại di chúc. Ngoại sở hữu 2 người con là cậu và mẹ em. Năm 2007 cậu đã xin hợp thức hóa toàn bộ phần đất ngoại em để lại mà mẹ em thì lấy chồng, đã cắt hộ khẩu và chuyển về sinh sống tại Q6-TPHCM nên ko hay biết được chuyện này. Rồi trước lúc mất cậu sở hữu làm 01 tờ giấy viết tay (được UBND xã xác nhận chữ ký là đúng) về việc cậu mợ tự nguyện ưng thuận chia đôi đất cho mẹ em trên phần đất bà ngoại để lại, ko sở hữu sự ép buộc nào. Cậu mất vào tháng 10/2007, Vì tin tưởng và cũng vì nghĩ đã sở hữu lời hứa cũng như tờ giấy đó nên lúc nào cần thì sẽ tách ra thôi. Nay mẹ em liên hệ mợ và những con của cậu để cùng ra xã làm thủ tục tách chia đôi đất, thì mợ và những con của cậu ko đồng ý và tuyên bố là đất đó do ngoại em để lại cho 01 mình cậu em, cậu mất rồi thì mợ và những con được toàn quyền hưởng, chứ mẹ em ko sở hữu quyền gì đòi chia. Mong luật sư tư vấn giúp:
một. Giờ em muốn đòi chia tài sản chung (Vì đã quá hiệu lực để chia tài sản thừa kế) để giành quyền lợi cho mẹ em thì trình tự những bước phải làm thế nào?
2. Việc cậu em xin hợp thức hóa mà ngày xưa UBND xã, huyện cấp như vậy sở hữu đúng pháp luật hay ko? Trong lúc hàng thừa kế thứ nhất là mẹ em vẫn còn sống mà ko được thông tin hay sở hữu sự đồng ý?

Trả lời

Chào khách tham quan, cảm ơn khách tham quan đã gửi câu hỏi về cho Globalthis liên doanh Đà Nẵng Discovery, câu hỏi của khách tham quan sẽ được luật sư tư vấn một số vấn đề như sau:

một. Vấn đề chia tài sản chung

Căn cứ theo Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 quy định về những trường hợp thừa kế theo pháp luật, như sau:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
một. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) ko sở hữu di chúc;
b) Di chúc ko hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc ko còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà ko sở hữu quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với những phần di sản sau đây:
a) Phần di sản ko được định đoạt trong di chúc;
b) Phần di sản sở hữu liên quan tới phần của di chúc ko sở hữu hiệu lực pháp luật;
c) Phần di sản sở hữu liên quan tới người được thừa kế theo di chúc nhưng họ ko sở hữu quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan tới cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng ko còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Xem thêm: Thừa kế theo pháp luật

lúc ngoại của khách tham quan mất ko để lại di chúc, theo đó lúc chia di sản thừa kế trong trường hợp này thì được chia thừa kế theo pháp luật. Vậy nên, cả cậu khách tham quan và mẹ khách tham quan đều được hưởng thừa kế theo pháp luật. Căn cứ Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế:

Điều 623. Thời hiệu thừa kế
một. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp ko sở hữu người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu ko sở hữu người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.
2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Mặt khác, theo quy định tại Mục 2.4,  Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong một số việc giải quyết những vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình sở hữu quy định về những trường hợp ko áp dụng thời hiệu  khởi kiện về thừa kế, :

2.4. ko áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế
a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà những đồng thừa kế ko sở hữu tranh chấp về quyền thừa kế và sở hữu văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau lúc kết thúc thời hạn mười năm mà những đồng thừa kế ko sở hữu tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của những thừa kế. lúc sở hữu tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì ko áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng những quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:
a.một. Trường hợp sở hữu di chúc mà những đồng thừa kế ko sở hữu tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc lúc sở hữu nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.
a.2. Trường hợp ko sở hữu di chúc mà những đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng lúc sở hữu nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.
a.3. Trường hợp ko sở hữu di chúc và những đồng thừa kế ko sở hữu thoả thuận về phần mỗi người được hưởng lúc sở hữu nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.
b) Trường hợp người chết để lại di sản cho những thừa kế nhưng những thừa kế ko trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền… thì những thừa kế sở hữu quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.

Trước lúc cậu của khách tham quan mất đã làm  01 tờ giấy viết tay (được UBND xã xác nhận chữ ký là đúng) về việc cậu mợ tự nguyện ưng thuận chia đôi đất cho mẹ khách tham quan trên phần đất bà ngoại để lại, ko sở hữu sự ép buộc nào. Tờ giấy này sở hữu ý nghĩa thừa nhận cậu khách tham quan và mẹ khách tham quan là những đồng thừa kế đối với tài sản ngoại của khách tham quan để lại và ko sở hữu tranh chấp nào. Vì vậy, căn cứ theo điều khoản trên, mẹ của khách tham quan sở hữu quyền yêu cầu chia di sản thừa kế đó theo pháp luật. Việc chia di sản này những bên sở hữu thể thỏa thuận với nhau hoặc mẹ khách tham quan sở hữu thể khởi kiện phân chia di sản thừa kế yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là di sản thừa kế chưa được chia đúng hay sai?

Năm 2007, cậu của khách tham quan được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất là di sản thừa kế ngoại khách tham quan để lại là thời điểm Luật đất đai năm 2003 vẫn còn hiệu lực pháp lý. Căn cứ Điều 50 Luật đất đai năm 2003 quy định về điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

Điều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư đang sử dụng đất
một. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận ko sở hữu tranh chấp mà sở hữu một trong những loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ko phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan sở hữu thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước VN dân chủ cùng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời cùng hoà miền Nam VN và Nhà nước cùng hoà xã hội chủ nghĩa VN;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền cấp hoặc sở hữu tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn ngay tắp lự với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn ngay tắp lự với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn ngay tắp lự với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn ngay tắp lự với đất ở theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ do cơ quan sở hữu thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất sở hữu một trong những loại giấy tờ quy định tại khoản một Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, tất nhiên giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất sở hữu chữ ký của những bên sở hữu liên quan, nhưng tới trước ngày Luật này sở hữu hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất ko sở hữu tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ko phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất sở hữu hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội phức tạp ở miền núi, hải đảo, nay được Uỷ ban nhân dân xã nơi sở hữu đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, ko sở hữu tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ko phải nộp tiền sử dụng đất.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ko sở hữu những loại giấy tờ quy định tại khoản một Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất ko sở hữu tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã sở hữu quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ko phải nộp tiền sử dụng đất.
5. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau lúc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ko sở hữu những loại giấy tờ quy định tại khoản một Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 tới trước ngày Luật này sở hữu hiệu lực thi hành, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất ko sở hữu tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã sở hữu quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.
7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 tới trước ngày Luật này sở hữu hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
8. cùng đồng dân cư đang sử dụng đất sở hữu những công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúc sở hữu những điều kiện sau đây:
a) sở hữu đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
b) Được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi sở hữu đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cùng đồng và ko sở hữu tranh chấp.

Như vậy, lúc cậu của khách tham quan sở hữu yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải xem xét về điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND xã xác nhận đất đó ko sở hữu tranh chấp. Trong trường hợp này, đất thuộc quyền sở hữu của bà ngoại khách tham quan và ko sở hữu di chúc hay giấy tờ hợp pháp nào về quyền thừa kế đất đó, mà cơ quan sở hữu thẩm quyền vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cậu của khách tham quan là thiếu cơ sở, ko đúng với quy định của pháp luật. Mẹ của khách tham quan sở hữu thể khởi kiện cơ quan hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho cậu của khách tham quan theo thủ tục tố tụng hành chính để đảm bảo quyền và thuận tiện hợp pháp của mẹ khách tham quan

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button