Pháp luật

Chế độ tư vấn thân nhân liệt sỹ

tư vấn về nhà ở đối với thân nhân liệt sỹ, quy định về tư vấn nhà ở với thân nhân liệt sỹ như thế nào? Mức tư vấn cụ thể đối với từng gia đình là bao nhiêu tiền

Gia đình Đà Nẵng Discovery sống tại TP Hà Tĩnh. Ông bà ngoại Đà Nẵng Discovery sinh được 4 người con, ba chị em em gái đã đi xây dựng gia đình, người con trai duy nhất hy sinh trong chiến tranh chống mỹ cưu nước tại chiến trường phía nam năm 1972, trước lúc hy sinh chưa xây dựng gia đình, hiện nay ông bà ngoại Đà Nẵng Discovery củng đã mất, hiện nay nơi thờ tự liệt sỹ và ông bà làm ở trong vườn người con gái thứ hai nhưng củng đã xuống cấp hư hỏng, hiện nay chính phủ với quyết định 22 năm 2013 về hổ trợ người với công và gia đình thân nhân liệt sỹ xây nhà với hai mức.Vậy Đà Nẵng Discovery muốn nhờ luật sư tư vấn cho gia đình Đà Nẵng Discovery với thuộc diện được hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ theo quyết định 22 của chính phủ hay ko?

Trả lời

Chào khách tham quan, câu hỏi của khách tham quan đã được chuyển tới những luật sư và được những luật sư tư vấn như sau:
– Về điều kiện hưởng tư vấn người với công và gia đình thân nhân liệt sỹ xây nhà được quy định tại Điều 2 quyết định 22/2013/QĐ-TTg như sau:

Điều 2. mục tiêu và điều kiện được tư vấn
một. Hộ gia đình được tư vấn theo quy định tại Quyết định này phải với đủ những điều kiện:
Là hộ gia đình với người với công với cách mạng đã được cơ quan với thẩm quyền
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 tới ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
c) Thân nhân liệt sỹ;
d) Bà mẹ VN anh hùng;
đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa
m) Người với công tư vấn cách mạng.
2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả những hộ đã được tư vấn theo những chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:
a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;
b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

mục tiêu được tư vấn về nhà ở được hướng dẫn bởi Điều 3 Thông tư 09/2013/TT-BXD

Điều 3. Xác định mục tiêu được tư vấn về nhà ở
mục tiêu được tư vấn nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phải hoàn thành những điều kiện sau đây:
một. Là người với tên trong danh sách người với công với cách mạng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg với hiệu lực thi hành.
2. Đang sinh sống và với đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg với hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó với một trong những điều kiện sau:
a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;
b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung – tường và thay mới mái nhà.

Thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn bởi Công văn 79/BXD-QLN năm 2018

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn quy định liên quan tới Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách tư vấn nhà ở đối với người với công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Sau lúc nghiên cứu, Bộ Xây dựng với ý kiến như sau:
một. Theo quy định tại Điểm c Khoản một Điều 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì “Thân nhân liệt sỹ” là mục tiêu được tư vấn. Do đó, đối với trường hợp vợ (chồng) của liệt sỹ đã chết mà con của họ (là thân nhân liệt sỹ) đang sống tại nhà ở đó (nhà ở hoàn thành đủ điều kiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng) thì được tư vấn bằng nguồn vốn cấp từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP.
2. Trường hợp vợ liệt sỹ đã tái giá nhưng vẫn đang ở tại ngôi nhà đó với thuộc mục tiêu được tư vấn theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hay ko thì đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh liên hệ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (là cơ quan thẩm tra Đề án tư vấn nhà ở đối với người với công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Như vậy theo quy định trên, để đủ điều kiện hưởng chế độ theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg thì khách tham quan phải với giây tờ với xác nhận của cơ quan với thẩm quyền theo quy định tại khoản một điều 2 quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Thứ hai, theo điều 3 quyết định 22/2013/QĐ-TTg về mức tư vấn đối với người thuộc diện được hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ với quy định:

Điều 3. Mức tư vấn
tư vấn từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương)
một. tư vấn 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều 2
2. tư vấn 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 2

Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 4 Thông tư 98/2013/TT-BTC

Điều 4. mục tiêu, mức tư vấn và nguồn vốn thực hiện

2. Mức tư vấn về nhà ở từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương):
– 40 (Bốn mươi) triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở hiện với bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới
– 20 (Hai mươi) triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở hiện với.

Như vậy, với trường hợp của khách tham quan, với 2 năng lực như sau:
– Nếu khách tham quan phá dỡ để xây mới nhà ở thì khách tham quan sẽ được tư vấn 40 triệu đồng/ hộ
– Nếu khách tham quan chỉ sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sẽ được tư vấn 20 triệu đồng/hộ

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button