Category Archives: Pháp luật

Thủ tục đóng (chấm dứt hiệu lực) mã số thuế

Quy định pháp luật Việc chấm dứt hiệu lực mã số thúe theo quy định tại điều 39 luật quản lý thuế 2019 và mục 4 thông tư 105/2020/TT-BTC như sau: Điều 39. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp […]

Tự quyết toán thuế TNCN qua mạng để hoàn thuế

Tự quyết toán thuế TNCN để làm thủ tục hoàn thuế. Hướng dẫn hoàn thuế TNCN lúc tự làm thủ tục quyết toán Đối với thuế TNCN thực tiễn với nhiều nan giải do việc đi lại và thực hiện quyết toán tại cơ quan thuế nhiều người chưa nắm rõ. Trong bài viết này, […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.