Pháp luật

Cập nhật thông tin sổ đỏ lúc đổi địa chỉ liên doanh

Thủ tục xác nhận thông tin sổ đỏ lúc thay đổi địa chỉ liên doanh. Cấp đổi sổ đỏ lúc thay đổi địa chỉ liên doanh

liên doanh thay đổi địa chỉ sở hữu cần cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay ko? Việc cập nhật thông tin sổ đỏ do thay đổi địa chỉ liên doanh được thực hiện như thế nào?

Quy định về việc cập nhật thông tin địa chỉ liên doanh trên giấy tờ về đất đai

Theo quy định tại thông tư 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định như sau:

Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn ngay lập tức với đất tại trang một của Giấy chứng nhận
một. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn ngay lập tức với đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau:
đ) Tổ chức trong nước thì ghi tên tổ chức; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (là giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc giấy phép, về thêm tiền để phát triển, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;
Điều 17. những trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp lúc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn ngay lập tức với đất
một. những trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn ngay lập tức với đất lúc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn ngay lập tức với đất bao gồm:
g) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn ngay lập tức với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn ngay lập tức với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn ngay lập tức với đất;

Theo quy định trên thì lúc chủ sở hữu quyền sử dụng đất là liên doanh (pháp nhân) lúc sở hữu thay đổi thông tin về địa chỉ thì sẽ xác nhận thông tin thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp lúc đăng ký biến động đất đai

Hồ sơ để cập nhật thông tin địa chỉ liên doanh trên sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 16 điều 9 thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định hồ sơ thay đổi thông tin sổ đỏ gồm:

Điều 9. Hồ sơ nộp lúc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn ngay lập tức với đất
16. Hồ sơ nộp lúc xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn ngay lập tức với đất, gồm sở hữu:
a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn ngay lập tức với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người sở hữu tên trên Giấy chứng nhận;
d) Văn bản của cơ quan sở hữu thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

Cơ quan tiếp nhận:
– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh.
– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu địa phương chưa sở hữu Văn phòng đăng ký đất đai).
– Với địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button