Hỏi đáp

Cap Là Viết Tắt Của Từ Gì

khách du lịch đang tìm kiếm ý nghĩa của CAP? Trên hình ảnh sau đây, khách du lịch sở hữu thể thấy những định nghĩa chính của CAP. Nếu khách du lịch muốn, khách du lịch cũng sở hữu thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc khách du lịch sở hữu thể chia sẻ nó với khách du lịch bè của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tất cả ý nghĩa của CAP, vui lòng cuộn xuống. Danh sách đầy đủ những định nghĩa được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng chữ dòng.

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của CAP. khách du lịch sở hữu thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho khách du lịch bè qua email.Nếu khách du lịch là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa CAP trên trang web của khách du lịch.

Như đã nói ở trên, khách du lịch sẽ thấy tất cả những ý nghĩa của CAP trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả những định nghĩa được liệt kê theo thứ tự bảng chữ dòng.khách du lịch sở hữu thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin yếu tố của từng định nghĩa, bao gồm những định nghĩa bằng tiếng Anh và tiếng nói địa phương của khách du lịch.

từ viết tắtĐịnh nghĩa CAP Bảng phân tích kinh phí CAP Bảng quản trị khách hàng CAP Bảng tư vấn cùng đồng CAP Bảng tư vấn dân sự CAP Bảng điều khiển quản lý hợp đồng CAP Bảng điều khiển mô tả thông tin khóa học CAP Bảo vệ những ứng dụng liên tục CAP Bệnh viêm phổi nhiễm nơi cùng đồng CAP Bị liên kết Protein CAP Bộ sưu tập kháng cáo chương trình CAP Bộ xử lý mobile mảng CAP Bộ xử lý kết hợp cryotron CAP Bộ xử lý nội dung nhận thức CAP Bộ xử lý truy cập sở hữu điều kiện CAP Bộ xử lý truy cập thông tin liên lạc CAP Bụng/ngực xương chậu CAP CAcert đảm bảo chương trình CAP CCMS ứng dụng chương trình CAP CPU truy cập cảng CAP CableHome địa chỉ cổng thông tin CAP Cam kết và chiếu CAP Cap Haitien, Haiti CAP Capelin CAP Capuchin CAP Caribê Amblyomma chương trình CAP Carrierless biên độ/giai đoạn CAP Catabolite Activator Protein CAP Cellulose axetat Propionate CAP Certificado de Aptitud Pedagógica CAP Certificat d”Aptitude Professionnelle CAP Certificat d”Aptitude Pédagogique CAP Chicago khu vực dự án CAP Chip xác thực chương trình CAP Chiến đấu tuần tra trên ko CAP Chuyển đổi Applet CAP Chuyển đổi và tính chẵn lẻ CAP Chính quyền tiếp tục chương trình CAP Chöõ CAP Chăm sóc trẻ em hành động dự án CAP Chương trình Quốc hội giao CAP Chương trình bảo đảm tuân thủ CAP Chương trình kinh phí hợp lý chăm sóc trẻ em CAP Chương trình kinh phí tài khoản CAP Chương trình chứng nhận cơ quan CAP Chương trình chứng nhận huấn luyện CAP Chương trình hành động chăm sóc trẻ em CAP Chương trình hành động khắc phục CAP Chương trình hành động sự nghiệp CAP Chương trình tư vấn cùng đồng CAP Chương trình tư vấn doanh nghiệp CAP Chương trình tư vấn khách hàng CAP Chương trình tư vấn xây dựng CAP Chương trình hợp tác thỏa thuận CAP Chương trình kết hợp hành động CAP Chương trình kết hợp mô tả thông tin CAP Chương trình liên kết Sòng bạc CAP Chương trình liên tục kiểm toán CAP Chương trình máy tính nhà trọ CAP Chương trình nghệ thuật sáng tạo CAP Chương trình nghệ thuật truyền thông CAP Chương trình tăng nhận thức công dân CAP Chương trình tăng nhận thức của đè nén CAP Chương trình tăng nhận thức hóa học CAP Chương trình phân tích phức tạp CAP Chương trình tiếp cận cùng đồng CAP Chương trình tương thích truy cập CAP Chương trình tổng hợp máy bay CAP Chương trình vận động con CAP Chương trình vận động nhỏ gọn CAP Chương trình đại học truy cập CAP Chương trình đảm bảo khách hàng CAP Chương trình ứng dụng máy tính CAP đè nén tài sản chương trình CAP Chứng nhận nhiều năm kinh nghiệm tự động hóa CAP Chứng nhận hành chính nhiều năm kinh nghiệm CAP Chứng nhận nghiện nhiều năm kinh nghiệm CAP Chữ viết hoa CAP Clube Atlético Paranaense CAP Co liên kết Protein CAP Codice di Avviamento Postale CAP Colorado nhập học chương trình CAP Colorado tự động thanh toán CAP Communauté d”Agglomération Périgourdine CAP Compagnie des Apôtres de la Paix CAP Compañia de Acero del Pacífico CAP Confederación Argentina de Patín CAP Confederação dos Agricultores de Bồ Đào Nha CAP Confédération Algérienne du Patronat CAP Conférence d”Apprentissage CAP Consejo Agrario Permanente CAP Coop cầu kế hoạch CAP Cummins trạm bơm CAP Cung cấp tích lũy vốn CAP những Hiệp hội Canada của hiệu trưởng CAP những ủy ban của quảng cáo thực hành CAP Câu lạc bộ Athlétique de Périgueux CAP sở hữu điều kiện truy cập gói CAP Công giáo Mỹ công chúa CAP liên doanh tài khoản xử lý CAP liên doanh viện trợ Post CAP liên doanh vận động ưu tiên CAP Công tác phòng chống tai nạn hóa học CAP khó mua lại chương trình CAP Cấu hình kiểm toán kế hoạch CAP Cắt và dán CAP cùng đồng khu vực kế hoạch CAP cùng đồng liên minh vào nhà tù CAP cùng đồng lập chính sách hành động CAP cùng đồng nghệ thuật dự án CAP Cụm sao phân bổ những bảng CAP Cựu sinh viên quan tâm của Princeton CAP Dân nghệ thuật Plaza CAP Dự án Appalachian Kitô giáo CAP Dự án Trung Arizona CAP Dự án kết hợp ứng dụng CAP Dự án nông nghiệp Church CAP Giao thức truy cập kênh CAP Giao thức truy cập lịch CAP Giao thức truy cập thông tin liên lạc CAP Gọi quyền ưu tiên tuyển sinh CAP Hiện tại chấp thuận chương trình CAP Hiệp hội Canada Palynologists CAP Hiệp hội Canada Pathologists CAP Hiệp hội những nhà vật lý Canada CAP Hiệp hội người tiêu tiêu dùng của Penang CAP Hoạt động hóa học, Thái Bình Dương CAP Hàng hóa khu vực kế hoạch CAP Hàng ko dân dụng Ấn phẩm CAP Hóa học hoạt hình dự án CAP Hệ thống động lực điều khiển tăng tốc CAP Học viện họa sĩ California CAP Hợp đồng quản lý kế hoạch CAP Khách hàng chấp nhận gói CAP Khách hàng tư vấn nhiều năm kinh nghiệm CAP Khách hàng tư vấn dự án CAP Khách hàng tư vấn người CAP Khách hàng tài khoản Professional CAP Khách hàng mô tả thông tin giao thức CAP năng lực CAP Khối thịnh vượng chung Hiệp hội những nhà kế hoạch CAP Khủng hoảng hành động giai đoạn CAP Kiểm soát dự đoán tham số CAP Kiểm soát truy cập bảo vệ CAP Kiểm soát và kênh Hochiki CAP Kênh chuyển nhượng vấn đề CAP Kênh hội chương trình CAP Kế hoạch hoạt động phi hành đoàn CAP Kế hoạch hành động của khách hàng CAP Kế hoạch hành động khắc phục CAP Kế hoạch hành động khủng hoảng CAP Kế hoạch hành động khủng hoảng CAP Kế hoạch hành động lệnh CAP Kế hoạch hành động thương mại CAP Kế hoạch tư vấn khách hàng CAP Kế hoạch ko khí sạch CAP Kế hoạch tăng nhận thức cùng đồng CAP Kế hoạch tích tắc nghẽn CAP Kế hoạch mô tả thông tin hiện tại CAP Kế hoạch đảm bảo năng lực CAP Kết hợp tiềm năng xung CAP liên kết chấp thuận thẩm quyền CAP liên kết chấp thuận trọn gói CAP liên kết phê duyệt chương trình CAP Liên minh của những nhà cung cấp của hãng CAP Lạc đà ứng dụng phần CAP Lệnh chấp nhận mô hình CAP Lệnh chấp nhận xung CAP Lệnh kiểm toán chương trình CAP Lệnh tiến bộ chương trình CAP Lệnh truy cập thời gian CAP Mua lại nội dung chương trình CAP Máy tính tư vấn Parallelisation CAP Máy tính tư vấn lập kế hoạch CAP Máy tính tư vấn mua CAP Máy tính tư vấn sản xuất CAP Máy tính tư vấn thăm dò CAP Máy tính tư vấn xuất bản CAP Máy tính tự động dữ liệu hiệu suất CAP Máy tính và triết học CAP Máy tính ứng dụng hồ sơ CAP Máy tính/viễn thông năng lực tiếp cận chương trình CAP Mã phân tích Plugin CAP Mã quảng cáo thực hành Ủy ban CAP Mã và phân trang CAP Mực truy cập cảng CAP Nhiễm nơi cùng đồng viêm phổi CAP Nhà chung cư Hiệp hội chương trình CAP Nhà cung cấp khó truy cập CAP Nhà hát Opéra d”Analyse et Programmation CAP Nhà thầu mô tả thông tin chương trình CAP Nhà thầu đã mua bất động sản CAP Nhà tâm lý học đại học Alberta CAP Nhất quán, sẵn sở hữu, và khoan dung phân vùng CAP Niềm phù hợp tự động câu lạc bộ CAP Niềm phù hợp tự động mạch CAP Nói tiếng Pháp Conférence sur l”Apprentissage artificiel CAP Năng lực CAP Nền tảng ứng dụng thương mại CAP Nền tảng ứng dụng truyền thông CAP Phi hành đoàn hoạt động kế hoạch CAP Phân bổ kinh phí thủ tục CAP Phòng chống trẻ em truy cập CAP Phổ biến Ada gói CAP Phổ biến Aftermarket giao thức CAP Phổ biến chính sách nông nghiệp CAP Phổ biến chương trình nông nghiệp CAP Phổ biến những giao thức cảnh báo CAP Phổ biến máy ảnh CAP Phổ biến xác thực Proxy CAP Quan hệ đối tác California CAP Quan hệ đối tác cùng đồng nghệ thuật CAP Quan hệ đối tác ko khí sạch CAP Quy trình kháng nghị hợp nhất CAP Quy trình phê duyệt liên kết CAP Quy trình phê duyệt thành phần CAP Quá trình giao tiếp tài sản CAP Quá trình mua lại trọng yếu CAP Quá trình phân tích hợp tác CAP Quá trình tăng tốc thay đổi CAP Quá trình mô tả thông tin đóng góp CAP Quốc gia tư vấn kế hoạch CAP Sự nghiệp nhận thức chương trình CAP Sự nghiệp phân công chương trình CAP Tham gia Citoyenneté, hành động, CAP Thay đổi quy trình ứng dụng CAP Thiên văn học hóa học và vật lý CAP Thiết bị điện tử máy tính/chỗ ở chương trình CAP Thuyền trưởng CAP Thành phần Accessioning điểm CAP Thông tin liên lạc điện tử cho phép chương trình CAP Thông tin liên lạc điện tử chỗ ở chương trình CAP Thủ tục hành chính hợp đồng CAP Thủ tục hành động khủng hoảng CAP Thủ đô CAP Tiên đề góc độ tương ứng CAP Tiêu chuẩn máy chất gây ô nhiễm CAP Tiền tích lũy kế hoạch CAP Trung tâm Mỹ tiến độ CAP Trung tâm báo động in CAP Trung tâm cho người bị lạm dụng CAP Trung tâm chính sách Arizona CAP Trung tâm d”Andrologie de Paris CAP Trung tâm nghiên cứu chính sách ứng dụng CAP Trung tâm trọng tài điểm CAP Trung đội kết hợp hành động CAP Trách nhiệm giải trình Quốc hội dự án CAP Trường cao đẳng của Châu á và Thái Bình Dương CAP Trường cao đẳng thành tích chương trình CAP Trường đại học của Mỹ Pathologists CAP Trẻ em chơi CAP Trẻ em rụng tóc dự án CAP Trẻ em và vị thành niên Psychopathology CAP Trẻ em và vị thành niên tâm thần học CAP Trực thuộc Trung ương thẩm quyền sản phẩm CAP Tuân thủ kiểm toán chương trình CAP Tuần tra trên ko dân sự CAP Tài khoản kinh phí kế hoạch CAP Tài khoản kinh phí trọn gói CAP Tàu sân bay tư vấn chương trình CAP Tàu sân bay truy cập nhà cung cấp CAP Tác nhân hóa học Pod CAP Tình trạng mô tả thông tin chương trình CAP Tín dụng tài khoản bảo vệ CAP Tư vấn khảo cổ học chương trình CAP Tư vấn viên tư vấn chương trình CAP Tập trung vị trí trả lời CAP Tội ác đối với người CAP Tụ điện CAP Tự động hóa yêu cầu bồi thường và thủ tục CAP Ung thư tuyến tiền liệt CAP Vũ khí thông thường kế hoạch CAP Vũ trụ phân tích chương trình CAP Vị trí mua lại trọng yếu CAP Vị trí trả lời CAP Yêu cầu bồi thường tự động hóa thủ tục CAP Yêu cầu tư vấn nhiều năm kinh nghiệm CAP bảng điều khiển cấu hình và báo động CAP dân sự tăng thêm chương trình CAP hoạt động constitutively protein CAP Điều chế biên độ carrierless/giai đoạn CAP Điểm trung bình tích lũy CAP Điểm truy cập khách hàng CAP Điểm truy cập mạch CAP Điểm truy cập nội dung CAP Điểm truy cập được chứng nhận CAP Điện tử máy tính/chỗ ở chương trình CAP mô tả thông tin liên tục chương trình CAP Đóng chương trình thỏa thuận CAP Đóng gói kiểm soát khí quyển CAP Đại hội của Thổ dân CAP Đại số máy tính và xử lý song song CAP Đảng Liên minh Canada CAP Đảng hành động Canada CAP Ống nhôm sóng CAP Ủy ban hành chính Paritaire CAP Ủy ban về quá trình học tập CAP Ủy ban về thủ tục kế toán

Tóm lại, CAP là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được định nghĩa bằng tiếng nói đơn thuần. Trang này minh họa cách CAP được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài ứng dụng mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, khách du lịch sở hữu thể xem tất cả ý nghĩa của CAP: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu khách du lịch biết một định nghĩa khác của CAP, vui lòng liên hệ với Đà Nẵng Discovery. Đà Nẵng Discovery sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của Đà Nẵng Discovery. Xin được thông báo rằng một số từ viết tắt của Đà Nẵng Discovery và định nghĩa của họ được tạo ra bởi khách truy cập của Đà Nẵng Discovery. Vì vậy, đề nghị của khách du lịch từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, Đà Nẵng Discovery đã dịch những từ viết tắt của CAP cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Nga, vv khách du lịch sở hữu thể cuộn xuống và nhấp vào menu tiếng nói để tìm ý nghĩa của CAP trong những tiếng nói khác của 42.


Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button