Cây Cần Sa trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.

Chắc hẳn các bạn không còn lạ gì cần sa nữa đúng không? Nó là một chất bị cấm tại Việt Nam nhưng tại một số nước trên thế giới nó vẫn được sử dụng một cách hợp pháp. Vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cần sa có nghĩa như thế nào trong tiếng Anh nhé!

1. Định nghĩa cây cần sa trong tiếng Anh

Tiếng việt : Cần sa

Tiếng Anh: Cannabis

Cần sa : Cannabis gồm có 2 cách phát âm:

UK ( Anh Anh): /ˈkæn.ə.bɪs/ US( Anh Mỹ) : /ˈkæn.ə.bɪs/

Cannabis có hai cách phát âm như trên đây. Để có thể có cách phát âm chuẩn nhất theo phiên âm quốc tế, các bạn hãy tra từ tại các trang từ điển uy tín để có thể luyện tập chính xác nhất nhé!

Cây Cần Sa trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.

( Hình ảnh cần sa )

Cần sa là một loại thuốc thần kinh từ cây Cannabis được dùng cho mục đích y tế hoặc giải trí. Chất kích thích thần kinh chính của cần sa là tetra hydrocannabinol (THC), một trong 483 hợp chất đã biết trong cây này, bao gồm ít nhất 65 loại cannabinoid khác.Cần sa có thể được dùng bằng cách hút thuốc, hít hơi, trộn vào trong thực phẩm, hoặc như một chất chiết xuất.

Cần sa là một loại thuốc bất hợp pháp ở nhiều quốc gia, được làm từ lá và hoa khô của cây gai dầu. Cần sa tạo ra cảm giác thư thái dễ chịu nếu được hút hoặc ăn

Từ đồng nghĩa với “Cần sa”:

Cannabis /ˈkæn.ə.bɪs/ : cần sa = Marijuana /ˌmær.əˈwɑː.nə/

= grass /ɡrɑːs/

= hashish /hæʃˈiːʃ/

= weed /wiːd/

Cây Cần Sa trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.

( Hình ảnh cây cần sa được trồng tại vườn )

2. Ví dụ về cần sa.

Ví dụ:

 • A group of people demanding cannabis legalization
 • Một nhóm người đòi hợp pháp hóa cần sa.
 • She was addicted to tobacco and cannabis, which she smoked constantly.
 • Cô từng nghiện thuốc lá và cần sa, hầu như lúc nào cũng hút.
 • His friends drove up from USA to vape cannabis and play videogames very loudly.
 • Bạn bè của anh ấy đã lái xe từ Mỹ đến để chơi cần sa vape và chơi điện tử rất ồn ào.

Cây Cần Sa trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.

(hình ảnh cây cần sa)

 • People who begin using cannabis before the age of 18 are four to seven times more likely to develop a marijuana use disorder than adults .
 • Những người bắt đầu sử dụng cần sa trước 18 tuổi thì có nguy cơ mắc các chứng rối loạn sử dụng cần sa cao gấp 4 đến 7 lần so với người lớn.
 • Cannabis can be used to treat a multitude of diseases; more importantly, it is known to be effective in reducing pain
 • Cần sa có thể được sử dụng để điều trị vô số bệnh; quan trọng hơn, nó được biết là có hiệu quả trong việc giảm đau.
 • In medical marijuana countries or states legally, your doctor may prescribe a prescription to relieve nerve pain or glaucoma, or sometimes to help ease nausea and chemotherapy for cancer patients letter as treatment for HIV patients.
 • Ở các quốc gia hoặc tiểu bang nơi cần sa y tế hợp pháp, bác sĩ có thể kê đơn để giảm đau dây thần kinh hoặc bệnh tăng nhãn áp, hoặc đôi khi để giúp giảm buồn nôn do hóa trị cho bệnh nhân ung thư cũng như điều trị cho bệnh nhân HIV.
 • Cannabis medicine has been legalized in many countries around the world.
 • Cần sa làm thuốc đã được hợp pháp hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới.
 • The legalization of cannabis in some countries is believed to be contrary to the United Nations International Covenants on the Control and Drugs, so cannabis-related activities are still illegal in this section. large legal areas.
 • Việc hợp pháp hóa cần sa ở một số quốc gia được cho là trái với các Công ước Quốc tế về Kiểm soát và Ma túy của Liên hợp quốc.Do đó, các hoạt động liên quan đến cần sa vẫn là bất hợp pháp ở phần lớn các khu vực pháp lý.
 • Cannabis refers to a group of three plants with nerve stimulant properties, known as Cannabis sativa, Cannabis indica, and Cannabis australis.
 • Cần sa đề cập đến một nhóm ba loại cây có đặc tính kích thích thần kinh, được gọi là Cannabis sativa , Cannabis indica , và Cannabis busyralis
 • When the flowers of these plants are harvested and dried, you will be left with one of the most popular medicines in the world. Some call it weed, some call it the pot, and others call it marijuana.
 • Khi hoa của những cây này được thu hoạch và sấy khô, bạn sẽ được để lại một trong những loại thuốc phổ biến nhất trên thế giới. Một số gọi nó là cỏ dại, một số gọi nó là cái chậu, và những người khác gọi nó là cần sa.
 • As weed becomes legal in more areas, names for it are evolving. Today, more and more people are using the term cannabis to refer to weed.
 • Khi cỏ dại trở nên hợp pháp ở nhiều khu vực hơn, tên gọi của nó ngày càng phát triển. Hiện nay, ngày càng nhiều người sử dụng thuật ngữ cần sa để chỉ cỏ dại.
 • Cannabis is commonly consumed because of its relaxing and calming effects. In some US states, it is also prescribed to help treat a variety of medical conditions, including chronic pain, glaucoma, and poor appetite.
 • Cần sa thường được tiêu thụ bởi vì tác dụng thư giãn và làm dịu. Ở một số bang của Hoa Kỳ, nó cũng được kê đơn để giúp điều trị một số loạt các tình trạng y tế, bao gồm đau mãn tính, tăng nhãn áp và kém ăn.
 • Cannabis is made up of more than 120 components, which are known as cannabinoids
 • Cần sa được tạo thành từ hơn 120 thành phần, được gọi là cannabinoids

Chúc các bạn học tập thật hiệu quả với StudyEnglish nhé !

Danh mục: Tin tức

Nguồn: https://globalizethis.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.