Cách Xác Định Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Trong Doanh Nghiệp Năm 2020

Kế toán xác định kết quả kinh doanh bao gồm những làm việc gì? Để làm tốt kế toán xác định kết quả kinh doanh phải nắm bắt được những nội dung gì?

Theo Kế Toán Hà Nội muốn làm tốt công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh thì khách tham quan phải hiểu ngầm được Kết quả kinh doanh là gì? Sau đó nắm được quy trình xác định kết quả kinh doanh, bao gồm: Công thức xác định kết quả kinh doanh; Tài khoản sử dụng lúc xác định kết quả kinh doanh; Cách hạch toán kết quả kinh doanh.

khách tham quan đang xem: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Mời khách tham quan cùng với Kế Toán Hà Nội nghiên cứu Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp theo thông tư 200 và thông tư 133. Chúng ta lần lượt đi vào quy trình xác định kết quả kinh doanh như sau:

*

Kế toán xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200 và thông tư 133.

một. Khái niệm về kết quả kinh doanh:

2. Cách xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh trong một Doanh nghiệp được cấu thành bởi Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính; Kết quả của hoạt động tài chính và kết quả của hoạt khác trong Doanh nghiệp. Công thức xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Kết quả kinh doanh (lợi nhuận trước thuế TNDN hoặc lỗ) = Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh + Kết quả kinh doanh hoạt động tài chính + Kết quả kinh doanh hoạt động khác

Chúng ta cùng đi xác định những kết quả trên nhé.

2.một Cách xác định Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định trên kết quả về tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (doanh thu thuần) với giá vốn hàng đã bán (của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ,dịch vụ,bất động sản thêm vốn…), kinh phí bán hàng và kinh phí quản lý doanh nghiệp.

Công thức xác định Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong trường hợp DN áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần về bán hàng Giá vốn hàng bán kinh phí bán hàng kinh phí quản lý doanh nghiệp
Công thức xác định Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong trường hợp DN áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần về bán hàng Giá vốn hàng bán kinh phí bán hàng

Trong đó: 

a. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định như sau:

Doanh thu THUẦN về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch những khoản giảm trừ doanh thu (bao gồm: Chiết khấu thương mại, Hàng bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán)

b. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Là tổng giá trị những tiện dụng kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (Theo chuẩn mực kế toán số 17 ­ Doanh thu và thu nhập khác).

 Mời những khách tham quan xem cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, theo Thông tư 200 TẠI ĐÂY, theo Thông tư 133 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thì giá vốn hàng bán còn bao gồm: kinh phí khấu hao; kinh phí sửa chữa; kinh phí nghiệp vụ cho thuê BĐS thêm vốn theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phát sinh ko lớn); kinh phí nhượng bán, thanh lý BĐS thêm vốn…

 Mời những khách tham quan xem cách hạch toán GIÁ VỐN hàng bán theo Thông tư 200 TẠI ĐÂY, theo Thông tư 133 TẠI ĐÂY

Mời những khách tham quan tìm hiểu ngầm thêm những chỉ tiêu sau:

-Chi phí bán hàng: Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ.

(Mời những khách tham quan xem cách hạch toán theo Thông tư 200 tại đây).

-kinh phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ kinh phí liên quan tới hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác với tính chất chung toàn doanh nghiệp phân bổ cho số hàng đã bán.

(Mời những khách tham quan xem cách hạch toán theo Thông tư 200 tại đây).

-kinh phí quản lý kinh doanh Bao gồm kinh phí bán hàng và kinh phí quản lý doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Tay Cầm Chơi Game Pubg, Liên Quân Bằng Tay Cầm

(Mời những khách tham quan xem cách hạch toán theo Thông tư 133 tại đây).

-Chiết khấu thương mại Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

(Mời những khách tham quan xem cách hạch toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133 tại đây).

-Giảm giá hàng bán Là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay ko đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.

(Mời những khách tham quan xem cách hạch toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133 tại đây).

-Hàng bán bị trả lại  Hàng hóa bị khách hàng trả lại thường do những nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, ko đúng chủng loại, quy cách.

(Mời những khách tham quan xem cách hạch toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133 tại đây).

2.2. Cách xác định Kết quả kinh doanh hoạt động tài chính:

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động tài chính và kinh phí hoạt động tài chính. Kết quả hoạt động tài chính được xác định theo công thức sau:

Kết quả hoạt động tài chính = Doanh thu thuần hoạt động tài chính kinh phí hoạt động tài chính

2.3. Cách xác định Kết quả kinh doanh hoạt động khác:

Kết quả kinh doanh hoạt động khác trong doanh nghiệp là số chênh lệch giữa số thu nhập khác và kinh phí khác. Kết quả kinh doanh hoạt động khác được xác định theo công thức sau:

Kết quả hoạt động khác = Thu nhập khác kinh phí khác

Sau lúc hiểu ngầm về cách xác định kết quả kinh doanh và biết cách xác định kết quả kinh doanh. thời gian này chúng ta cùng đi vào Tài khoản sử dụng lúc xác định kết quả kinh doanh; Cách hạch toán kết quả kinh doanh.

3. Phương pháp hạch toán kế toán kết quả kinh doanh:

Xác định tài khoản sử dựng để hạch toán là một trong những nội dụng trọng yếu của Kế toán kết quả kinh doanh. Vậy tài khoản sử dụng đối với Kế toán kết quả kinh doanh bao gồm những tài khoản nào?

3.một. Tài khoản kế toán sử dụng trong Kế toán kết quả kinh doanh:

Theo thông tư 200 và thông tư 133 thì Tài khoản được sử dụng để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và  hoạt động khác của DN trong một kỳ hạch toán là Tài khoản 911 ” Xác định kết quả kinh doanh”: Nội dung, kết cấu phản ánh trên TK 911 như sau:

Bên Nợ

Bên với

–Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản thêm vốn và dịch vụ đã bán; –Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản thêm vốn và dịch vụ đã bán trong kỳ;
– kinh phí hoạt động tài chính, kinh phí thuế thu nhập doanh nghiệp và kinh phí khác; – Doanh thu hoạt động tài chính, những khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm kinh phí thuế thu nhập doanh nghiệp;
– kinh phí bán hàng và kinh phí quản lý doanh nghiệp; – Kết chuyển lỗ.
– Kết chuyển lãi.
Tài khoản 911 ko với số dư cuối kỳ.

Ngoài ra để xác định kết quả kinh doanh trong những doanh nghiệp còn sử dụng những tài khoản liên quan khác như:

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

– TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” (mời những khách tham quan xem tại đây); – TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” (mời những khách tham quan xem tại đây);
– TK 521 “ những khoản giảm trừ doanh thu” (mời những khách tham quan xem tại đây); – TK 333 “Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước “ (mời những khách tham quan xem tại đây);
– TK 333 “Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước “ (mời những khách tham quan xem tại đây); – Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” (mời những khách tham quan xem tại đây);
– Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” (mời những khách tham quan xem tại đây); – Tài khoản 635 “kinh phí tài chính” (mời những khách tham quan xem tại đây);
– Tài khoản 635 “kinh phí tài chính” (mời những khách tham quan xem tại đây); – Tài khoản 642 “kinh phí quản lý kinh doanh” (mời những khách tham quan xem tại đây)
– Tài khoản 641 “kinh phí bán hàng” (mời những khách tham quan xem tại đây); – Tài khoản 711 “Thu nhập khác” (mời những khách tham quan xem tại đây);
– Tài khoản 642 “kinh phí quản lý doanh nghiệp” (mời những khách tham quan xem tại đây) – Tài khoản 811 “kinh phí khác” (mời những khách tham quan xem tại đây);
– Tài khoản 711 “Thu nhập khác” (mời những khách tham quan xem tại đây); – Tài khoản 821 “kinh phí thuế thu nhập doanh nghiệp” (mời những khách tham quan xem tại đây).
– Tài khoản 811 “kinh phí khác” (mời những khách tham quan xem tại đây);
– Tài khoản 821 “kinh phí thuế thu nhập doanh nghiệp” (mời những khách tham quan xem tại đây).

Sau lúc Xác định được tài khoản chính tài khoản liên quan lúc hạch toán kế toán kết quả kinh doanh. Chúng ta cùng đi vào Cách hạch toán kết quả kinh doanh như sau:

Nguồn : sưu tầm

Related Posts

Xem 10+ tính mức cường độ âm được đánh giá cao

Xem 10+ tính mức cường độ âm được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính mức cường độ âm dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 9+ tính cường độ điện trường và vẽ vectơ được đánh giá cao

Xem 9+ tính cường độ điện trường và vẽ vectơ được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính cường độ điện trường và vẽ vectơ dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 10+ tính cường độ dòng điện qua r3 được đánh giá cao

Xem 10+ tính cường độ dòng điện qua r3 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những tính cường độ dòng điện qua r3 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 9+ thời gian đạt cường độ của bê tông được đánh giá cao

Xem 9+ thời gian đạt cường độ của bê tông được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những thời gian đạt cường độ của bê tông dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 10+ sika tăng cường độ bê tông được đánh giá cao

Xem 10+ sika tăng cường độ bê tông được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những sika tăng cường độ bê tông dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 9+ mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện được đánh giá cao

Xem 9+ mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Leave a Reply