Công lý

Cách sử dụng Go Off Nghĩa Là Gì ? Giới Từ Với Go Go Through, Go Over, Go Ahead, Go Off Là Gì

[Globalizethis]

Go through, go over, go ahead, go off là gì trong Tiếng Anh? Go là một động từ cơ bản sử dụng rất nhiều trong Tiếng Anh. những cụm động từ đi cùng với Go cũng phổ thông và mang nhiều màu nghĩa khác nhau. Trong bài viết định nghĩa siêu thị Đà Nẵng Discovery giúp những du khách hiểu ngầm rõ những cụm động từ đi với Go phổ biến nhất.

du khách đang xem: Go off nghĩa là gì

*

Go through, go over, go ahead, go off là gì (hình ảnh từ English course malta)

Go through là gì?

Go through: thực hiện/đi xuyên qua/thảo luận yếu tố

Cách sử dụng

– Go through sử dụng để giới thiệu một tình huống khó nào đó

Ex: Ducky went through a difficult spell when he lost his job.

(Ducky đã một khoảng thời gian nan giải lúc anh đó thất nghiệp)

– lúc muốn kiểm tra điều gì đó sở hữu trong bộ sư tập một cách tỉ mỉ, cẩn trọng để sắp xếp thì sử dụng go through

Ex: We are going through our attire now.

(siêu thị Đà Nẵng Discovery đang kiểm tra tủ quần áo của mình lúc này)

– lúc được thông qua hay chấp nhận điều gì

Ex: This project must go through.

(Dự án này phải được thông qua)

Từ đồng nghĩa

Go through = Success: thành công

Ex: Her work didn’t go through.

(việc làm của cô đó đã ko thành công)

Idioms

+ Go through with: hoàn thành, làm cùng

+ Go through with some work: hoàn thành việc gì ko bỏ dở, phải làm tới cùng

Cấu trúc

S + go through + something

Ex: Mian apologized for what you had to go through.

(Mian đã xin lỗi vì những điều mà du khách đã phải trải qua)

Go over là gì?

Go over: đi qua, vượt

Go over được sử dụng trong những trường hợp sau:

– lúc du khách tới hay ghé thăm một nơi nào đó

Ex: Yesterday, my best friend went over me.

(Hôm qua, du khách tôi đã tới thăm tôi)

– Xem xét, cân nhắc hay kiểm tra điều gì

Ex: I should go over yesterday’s lesson before going to school.

(Tôi nên xem lại bài học ngày hôm qua trước lúc đi học)

– Kiểm tra, rà soát ai đó hoặc thứ gì một cách kỹ lưỡng

Ex: I lost the key, so that I must go over everything to find it.

(Tôi đã làm mất chìa khóa vì thế tôi phải kiểm tra mọi thứ để tìm nó)

– Dọn dẹp

Ex: I went over my house with a broom.

(Tôi đã dọn dẹp nhà mình cùng một chiếc chôi)

– Tập dượt/thực hiện hành động

Ex: I must go over carefully before I come.

(Tôi phải tập dượt một cách kỹ lưỡng trước lúc tôi tới)

Go ahead là gì?

Go ahead: đi trước

Cách sử dụng Go ahead

– Go ahead sử dụng để diễn tả việc làm kế tiếp, đa phần là sử dụng sau lúc chờ đợi sự cho phép

Ex: Go ahead and drink something before they leave.

(Đi tiếp và uống một chút gì đó trước lúc họ rời đi)

Quynh should go ahead and tell him that I’m coming.

(Quỳnh nên đi tiếp và nói anh đó rằng tôi đang tới)

– Đi tới một nơi nào đó trước một người khác

Ex: I go ahead and I’ll wait here for you.

(Tôi đi trước và tôi sẽ ở đây đợi du khách)

– Sự kiện diễn ra trước kế hoạch

Ex: This work is now going ahead as planned.

(việc làm đang được diễn ra trước kế hoạch)

Đồng nghĩa

Go ahead = Okay, do it (Làm điều du khách muốn)

Ex: A: May I use your pen? (Tôi sở hữu thể sử dụng bút của du khách được ko?)

B: Oh! Go ahead. Take it. (Ồ. du khách cứ sử dụng đi)

Go off là gì?

Go off: bỏ đi

Những trường hợp được sử dụng Go off:

+ Rời một vị trí hay Vị trí nào đó để làm một việc khác

Ex: My mother went off to prepare the meal.

Xem thêm: Út Vĩnh Hướng Dẫn Tạo Action Trong Photoshop Với 4 Bước Cực đơn thuần

(Mẹ tôi đã rời đi để chuẩn bị bữa ăn)

+ sử dụng trong trường hợp sở hữu cháy, nổ

Ex: The bomb went off here yesterday.

(Quả bom đã nổ ở đây ngày hôm qua)

+ Trì hoãn việc gì hay ngừng hoạt động (máy móc)

Ex: The fans suddenly went off.

(Chiếc quạt tự nhiên ngừng quay)

+ Chuông reo

E.g. His alarm often goes off at 6 a.m

(Chiếc đồng hồ của anh đó thường reo lúc 6 giờ sáng)

+ Diễn tả hành động ngủ

E.g. Hasn’t Jim gone off yet?

(Jim chưa đi ngủ phải ko?)

+ Tổ chức hay thực hiện sự kiện nhất định

Ex: This event went off quite well last Monday.

(Buổi tiệc đã diễn ra khá tốt vào thứ Hai tuần trước)

Cấu trúc

S + go off + on somebody

➔ Cấu trúc này thể hiện việc đuổi ai đó đi đi

Ex: Tommy went off on her and began playing games.

(Tommy đã đuổi cô đó đi và bắt đầu chơi điện tử)

S + go off + somebody/something

➔ Diễn tả việc đi ra khỏi ai đó hoặc thứ gì

Ex: Khiem has gone off wine.

(Khiêm đã từ bỏ rượu)

Giới từ đi với Go

Ngoài những từ trên, Go còn đi với những từ theo bảng dưới đây:

Go out đi ra ngoài , lỗi thời
Go through kiểm tra , thực hiện việc làm
Go through with kiên trì bền bỉ
Go in for = take part in = join tham gia
Go for tìm mọi cách giành đc
Go off with = give away with cuỗm theo
Go down with mắc bệnh
Go out with hẹn ḥò
Go over kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng
Go into lâm vào
Go away cút đi , đi khỏi
Go with phù hợp
Go round đủ chia
Go on tiếp tục
Go under chìm
Go up tăng, trưởng thành
Go without nhịn, chịu thiếu, tình trạng ko sở hữu thứ gì đó mà du khách thường sở hữu
Go by đi qua, trôi qua (thời gian)
Go down giảm, hạ (giá cả)
Go after đuổi theo, đi theo sau ai đó/ chiếc gì đó
Go beyond vượt quá, vượt ngoài

Thành ngữ với Go

Tìm hiểu ngầm thêm một vài thành ngữ với Go thỉnh thoảng chúng ta gặp.

Easy come easy go: Dễ được thì cũng dễ mất hoặc của thiên trả địa.

money makes the mare go: sở hữu tiền mua tiên cũng được

Go with the flow: nơi sở hữu sở hữu nước chảy nơi đó sở hữu dòng chảy.

Go cold turkey: ngừng hoặc bỏ hành vi nghiện ngập.

To go from rags to riches: tìm mọi cách phấn đầu từ nghèo khổ tới giàu sở hữu.

To go Dutch: tiền ai người đó trả.

Go Out Of Your Way: tìm mọi cách làm điều gì đó đặc thù.

Go For Broke: mạo hiểm để sở hữu được thành công.

Go For It: nắm bắt cơ hội.

Go Into Overdrive: bắt đầu làm việc rất chăm chỉ.

Trên đây là những giải nghĩa Go through, go over, go ahead, go off là gì trong Tiếng Anh. xung quanh đó, siêu thị Đà Nẵng Discovery còn giới thiệu thêm cho du khách về những giới từ đi kèm Go hoặc thành ngữ thường gặp sở hữu Go. Chúc du khách học thật tốt!

Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button