Hỏi đáp

Các Nghĩa Vụ Khác Của Viên Chức Là Gì, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Viên Chức

Create by : https://globalizethis.org

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275 KB, 81 trang )

Bạn đang xem: Các nghĩa vụ khác của viên chức là gì

Nghĩa vụ của viên chức (tt)Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp (Điều 17) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian vàchất lượng. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Nghĩa vụ của viên chức (tt)Nghĩa vụ của viên chức quản lý (Điều 18)Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật nàyvà các nghĩa vụ sau: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩmquyền được giao; Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị đượcgiao quản lý, phụ trách; Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt độngnghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vậtchất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách; Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.6. Những việc viên chức không được làm (Điều 19) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bèphái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy địnhcủa pháp luật. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dướimọi hình thức. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuầnphong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạtđộng nghề nghiệp. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng,chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy địnhkhác của pháp luật có liên quan.7. Tuyển dụng, sử dụng viên chứcNguyên tắc tuyển dụng (Điều 21) Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Bảo đảm tính cạnh tranh. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

Tài liệu liên quan

*

Thông báo hiệu lực của Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu giữa Việt Nam – Đan Mạch 3 0 0

*

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành 2 0 0

Xem thêm: Vì Sao Người Ta Chỉ Giữ Lại Làm Giống Các Hạt To, Chắc, Mẩy, Khôn

*

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền hướng dẫn, lập, trình, thẩm định giá hoặc phương án giá đối với từng hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 5 0 0

*

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách thành phố năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành 32 0 0

*

Thông báo 303/TB-BLĐTBXH về tình hình tại nạn lao động năm 2011 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 8 0 0

*

Quyết định 1447/QĐ-CTN năm 2011 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành 1 0 0

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://globalizethis.org
*

Quyết định 90/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 0 0

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button