Các mẫu câu có từ ‘nghỉ giải lao’ trong Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh

Create by : https://globalizethis.org

1. Nghỉ giải lao.

Take breaks .

2. Nghỉ giải lao nào.

Coffee break.

Bạn đang đọc: Các mẫu câu có từ ‘nghỉ giải lao’ trong Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh

3. Bây giờ nghỉ giải lao.

We’ll have a break now .

4. Cố gắng nghỉ giải lao ít thôi .

Try to keep your breaks short .

5. Rằng chúng ta có thể nghỉ giải lao?

That we can just call a timeout ?

6. Lời nhắc nghỉ giải lao “tắt” theo mặc định.

The take a break reminder is “ off ” by default .

7. Thế rồi tôi rất nhanh chóng cho nghỉ giải lao.

So I tried to make a break very very fast .

8. Chiến tranh lạnh tức là… tới mùa hè nghỉ giải lao hả?

Cold war like they take the summers off ?

9. Khoảng 10 phút sau khi quan tòa tuyên bố nghỉ giải lao.

About 10 minutes later the judge said we would take a break .

10. Thưa quý ông và quý bà, giờ ta sẽ tạm nghỉ giải lao.

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA URI, URL VÀ URN | CO-WELL Asia

Ladies and gentlemen, there will now be a short interlude .

11. Chuẩn bị bữa khuya và khuyên con nên nghỉ giải lao trong lúc học…

Making late night snacks and saying that you should take breaks while studying .

12. ” Đây là những quyển sách mà người lớn thường đọc vào giờ nghỉ giải lao .

” Thes e are coffee-table books that adults read .

13. Tôi không nhận ra lên làm quản lý là được nghỉ giải lao 5 tiếng.

Xem thêm :  Đan Mạch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Oh, I didn’t realize taking a five-hour break was one of the perks of your job .

14. Tính năng này cho phép bạn đặt lời nhắc nghỉ giải lao trong khi xem video.

The take a break reminder lets you set a reminder to take a break while watching videos .

15. Tôi cũng cần phải được nghỉ giải lao một tý giữa cơn tra tấn không ngừng chứ

I needed a break from the constant torture .

16. Sắp đặt một nơi yên tĩnh để trẻ làm bài tập và cho trẻ nghỉ giải lao thường xuyên.

Provide a quiet area for homework, and allow your child to take frequent breaks .

17. Và ngày nay Facebook, Twitter và Youtube, những trang này chỉ là cách nghỉ giải lao nhanh trong thời buổi hiện nay.

Xem thêm: Lớp Urban Dance Là Gì – Bạn Đã Biết Gì Về Nhảy Hiện Đại

Today’s Facebook and Twitter and YouTube, these things are just modern-day smoke breaks .

18. Thời gian nghỉ giải lao dài có thể làm cho bạn mất hứng thú vào những gì mình đang làm, và làm tăng nguy cơ là bạn sẽ trễ nải công việc .

Long breaks may make you lose interest in what you were working on, and increase the likelihood of procrastination .

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.