bọ cạp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

[ad_1]

Nhưng Người biết đấy, bọ cạp thì phải biết chích,

a scorpion must sting…

Bạn đang đọc: bọ cạp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Anh là bọ cạp, bọ cạp chích ếch và giết ếch.

You’re a scorpion and scorpions sting frogs and kill them.

Literature

Với bọ cạp và nhện khổng lồ.

With giant scorpions and giant spiders.

OpenSubtitles2018. v3

Bọ cạp là ngon nhất đó

Scorpions, it’s the best here

OpenSubtitles2018. v3

Ếch nhìn bọ cạp và nói, “Không đời nào.

The frog looked at the scorpion and said, “No way.

Literature

Nọc độc của bọ cạp vàng.

Poison of the yellow scorpion.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 2012, một loài bọ cạp mới có tên khoa học là Vietbocap thienduongensis.

In 2012, a new species of troglobiontic scorpion species, Vietbocap thienduongensis was found in here.

WikiMatrix

Một cậu nhóc biến thành nửa bọ cạp, nửa người sói?

A kid turning into a half-scorpion, half-werewolf?

OpenSubtitles2018. v3

Con bọ cạp liền nói: “Bởi vì tôi là một con bọ cạp.”

And the scorpion said, “Because I am a scorpion.”

Literature

Con trai của cô ấy bị bọ cạp đốt.

The woman’s son has been stung by a scorpion.

ted2019

Nó là sao chính trong chòm Bọ Cạp.

It’s the main star in the Scorpio constellation.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng bắt đầu qua sông và đến giữa sông thì bọ cạp chích ếch.

They start across the river and, sure enough, half way across the river the scorpion stings the frog.

Literature

Bọ cạp theo con mồi đi khỏi biển.

Scorpions follow prey out of the sea.

QED

Xem thêm: bị ốm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Con bé đạp phải cá bọ cạp.

Trod on a scorpion fish.

OpenSubtitles2018. v3

Có bao nhiêu chiếc tuk-tuk có bọ cạp trên đó nào?

How many tuk-tuks are there with bloody scorpions on them?

OpenSubtitles2018. v3

Do cá bọ cạp.

The scorpion fish.

OpenSubtitles2018. v3

Cả hai người đều là bọ cạp chết tiệt.

You’re both fucking scorpions.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là 1 loại bọ cạp rất hiếm.

This is a very rare scorpion.

OpenSubtitles2018. v3

Euscorpius mingrelicus là một loài bọ cạp trước đây phân loại trong họ Chactidae.

Euscorpius mingrelicus are scorpions formerly classified in the family Chactidae.

WikiMatrix

Hoffmannius là một chi bọ cạp trong họ Vaejovidae.

Hoffmannius is a genus of scorpions in the family Vaejovidae.

WikiMatrix

Họ ở đó 3 đêm vẽ cảnh, và khám phá các loài kiến, muỗi, bọ cạp, nhái, và rắn.

They also spent three nights there painting and sketching, and encountering ants, mosquitoes, scorpions, frogs, and snakes.

WikiMatrix

Palaeophonus hầu như giống hệt với những con bọ cạp hiện đại.

Palaeophonus was virtually identical to modern scorpions.

WikiMatrix

Euscorpiops montanus, là một loài bọ cạp nguồn gốc từ Bhutan, Ấn Độ và Pakistan.

Euscorpiops montanus, is a species of scorpion native to Bhutan, India and Pakistan.

WikiMatrix

Bọ Cạp Quỷ

Devil Scorpion

OpenSubtitles2018. v3

Có một phương thức mới dùng độc bọ cạp và chất nhuộm hồng ngoại.

There’s a new procedure using scorpion toxin and infrared paint.

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA URI, URL VÀ URN | CO-WELL Asia

OpenSubtitles2018. v3

[ad_2]

Related Posts

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đức thánh cả là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đọc truyện ông xã anh là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những để thế giới biết bạn là ai ebook dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đại tá nguyễn xuân lân là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đà xá cổ đế là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Leave a Reply