Bảng nguyên hàm đầy đủ của hàm số cơ bản

[ad_1]

Mục lục bài viết

  1. Nguyên hàm là gì?
  2. Tính chất của nguyên hàm
  3. Bảng nguyên hàm đầy đủ của hàm số cơ bản
  4. Download bảng công thức nguyên hàm pdf

Bảng nguyên hàm: Nguyên hàm của các hàm số sơ cấp, nguyên hàm của hàm số hợp…
Bảng nguyên hàm

Nguyên hàm là gì?

Hàm số Đánh giá sao được gọi là nguyên hàm của hàm số Đánh giá sao trên (a;b) nếu Đánh giá sao

Ví dụ:

Hàm số Đánh giá sao là nguyên hàm của hàm số Đánh giá sao trên Đánh giá saoĐánh giá sao

Hàm số Đánh giá sao là nguyên hàm của hàm số Đánh giá sao trên Đánh giá saoĐánh giá sao

Tính chất của nguyên hàm

Đánh giá sao
Đánh giá sao
Đánh giá sao

Bảng nguyên hàm đầy đủ của hàm số cơ bản

Nguyên hàm của các hàm số sơ cấp Nguyên hàm của các hàm số hợp u = u(x)
Lũy thừa Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Mũ logarit Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Lượng giác Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Căn thức Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Phân thức hữu tỷ Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao
Đánh giá sao Đánh giá sao

Download bảng công thức nguyên hàm pdf

Các bạn có thể tải bảng công thức nguyên hàm pdf dưới đây để in ra tiện cho việc tra cứu và học tập.