Pháp luật

Bán hàng hóa ko phải xuất hóa đơn

những trường hợp ko cần xuất hoá đơn theo quy định pháp luật. Những trường hợp nào ko cần xuất hoá đơn

Theo quy định lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán phải lập hóa đơn ghi rõ thông tin nghiệp vụ mua bán, tuy nhiên sở hữu một số trường hợp mua hàng với giá tri nhỏ  thì liệu người bán sở hữu phải lập hóa đơn hay ko hoặc trường hợp khách hàng ko lấy hóa đơn thì người bán sở hữu phải xuất hóa đơn hay ko?

Trường hợp khách hàng ko lấy hóa đơn: lúc bán hàng hóa cho khách hàng là cá nhân ko kinh doanh, thường khách hàng sẽ ko lấy hóa đơn. Theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 3, thông tư số 26/2015/TT-BTC thì:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản một Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
Trường hợp lúc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua ko lấy hóa đơn hoặc ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu sở hữu) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua ko lấy hoá đơn” hoặc “người mua ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.
Riêng đối với những đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua ko yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua ko lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.
Trường hợp hóa đơn đã lập sở hữu sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì những bên lập biên bản điều chỉnh và ko phải lập hóa đơn điều chỉnh. những trường hợp hóa đơn đã lập sở hữu sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy: Nếu mỗi lần bán hàng trên 200 nghìn đồng mà người mua ko lấy hóa đơn thì người bán vẫn phải xuất hóa đơn ghi rõ nội dung nghiệp vụ mua bán, phần thông tin người mua hàng ghi rõ người mua ko lấy hóa đơn hoặc người mua ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

những trường hợp bán hàng ko cần xuất hóa đơn theo điều 18, thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ ko đề nghị phải lập hóa đơn
một. Bán hàng hóa, dịch vụ sở hữu tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì ko phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
2. lúc bán hàng hóa, dịch vụ ko phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản một Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải sở hữu tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải sở hữu tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành tất nhiên Thông tư này).
3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cùng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, những liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ ko giao hóa đơn”.

Như vậy: Nếu bán hàng hóa từng lần sở hữu tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng thì ko đề nghị phải xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng, tuy nhiên cuối ngày vẫn phải xuất hóa đơn tổng cho toàn bộ số hàng bán ra

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button