Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Create by : https://globalizethis.org

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Phép chia hai số nguyên khác dấu

Hoạt động 1: Trang 84 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Đáp án: (- 4).

b) Ta có: 12 : (- 3) = – (12 : 3) = 4.

Vậy hai phép tính 12 : (- 3) và – (12 : 3) cho 2 kết quả bằng nhau.

Câu 1: Trang 84 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 36 : (- 9) 

= – (36 : 9) 

= – 4.

Xem thêm :  Các dạng bài rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai và phương pháp giải

b) Ta có: (- 48) : 6 

= – (48 : 6) 

= 8.

II. Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 2: Trang 85 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Đáp án: 4.

b) Ta có: (- 20) : (- 5) = 20 : 5 = 4.

Vậy hai phép tính (- 20) : (- 5) và 20 : 5 cho 2 kết quả bằng nhau.

Câu 2: Trang 85 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (- 12) : (- 6) 

= 12 : 6 

= 2.

b) Ta có: (- 64) : (- 8) 

= 64 : 8 

= 8.

III. Quan hệ chia hết

Hoạt động 3: Trang 86 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có bảng sau:

n 1 2 3 4 6 9 12 18 36
(- 36) : n -36 – 18 – 12 – 9 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1

b) Số – 36 chia hết cho các số nguyên: bao gồm 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, – 1, – 2, – 3, – 4, – 6, – 9, – 12, – 18, – 36.

Câu 3: Trang 86 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Vì – 16 = 8 . (- 2) nên số – 16 chia hết cho số (- 2)

b) Ta có: số – 18 là bội của số – 6.

c) Ta có: số 3 là ước của số – 27.

Câu 4: Trang 86 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: Ư(-15) = {- 15, 5, – 5, 3, – 3, 1, – 1}.

Ta có: Ư(- 12) = {12, – 12, 6, – 6, 4, – 4, 3, -3, 2, – 2, 1, -1}.

b) Ta có: B(- 3) = {3, – 3, 6, – 6, 9,…}.

Ta có: B(- 7) = {7, -7, 14, – 14, 21,…}.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính:

a) (- 45) : 5;

b) 56 : 7;

c) 75 : 25;

d) (- 207) : (- 9).

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (- 45) : 5 

Xem thêm :  [Soạn Bài]: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

= – (45 : 5) 

= – 9.

b) Ta có: 56 : (- 7) 

= – (56 : 7) 

= – 8.

c) Ta có: 75 : 25 = 3.

d) Ta có: (- 207) : (- 9) 

= 207 : 9 

= – 23.

Câu 2: So sánh:

a) 36 : (- 6) và 0;

b) (- 15) : (- 3) và (- 63) : 7

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 36 : (- 6) < 0.

b) Ta có: (- 15) : (- 3) > (- 63) : 7.

Câu 3: Tìm số nguyên x, biết:

a) (- 3) : x = 36;

b) (- 100) : (x + 5) = – 5.

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: (- 3). x = 36 

⇔ x = 36 : (- 3) 

⇔ x = – (36 : 3) 

⇔ x= – 12.

b) Ta có: (- 100) : (x + 5) = – 5

⇔ – 100 = – 5 . (x + 5)

⇔ – 100 = – 5 . x – 25

⇔ – 100 + 25 = – 5 . x

⇔ – 75 = – 5 . x

⇔ x = 75 : 5

⇔ x = 15.

Câu 4: Nhiệt độ lúc 8 giờ trong 5 ngày liên tiếp là -6°C, – 5°C, – 4°C, 2°C, 3°C. Tính nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày đó.

Lời giải tham khảo:

Nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày là:

[(- 6) + (- 5) + (- 4) + 2 + 3] : 5 = – 2°C.

Đáp án: – 2°C.

Câu 5: Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) – 36 chia hết cho – 9;

b) – 18 chia hết cho 5.

Lời giải tham khảo:

a) Phát biểu đúng vì (- 36) = (- 9) . 4.

b) Phát biểu sai vì số 5 không là ước của số 18.

Câu 6: Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 chia hết cho x;

b) – 13 chia hết cho x + 2.

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 4 chia hết cho x ⇒ x = 2; (- 2); 4; (- 4).

b) Ta có: – 13 chia hết cho x + 2 mà – 13 chia hết cho 13.

⇒ x + 2 = 13. 

⇒ x = 13 – 2 = 11.

Câu 7: Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m. Quy ước quãng đường mà ốc sên leo lên 3m là 3m, quãng đường ốc sên tụt xuống 2m là  – 2m.

a) Viết phép tính biểu thị quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày.

Xem thêm :  [TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN

b) Sau 5 ngày thì ốc sên leo được bao nhiêu m?

c) Sau bao nhiêu giờ thì ốc sên chạm đến ngọn cây? Biết rằng lúc 0 giờ ốc sên ở gốc cây và bắt đầu leo lại.

Lời giải tham khảo:

a) Phép tính quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày : [3 + (- 2)] . 2.

b) Sau 5 ngày thì ốc sên leo được quãng đường: [3 + (- 2)] . 5 = 5 m.

c) 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau ốc sên lại tụt xuống 2m.

⇒ Sau 1 ngày (24 giờ) ốc sên sẽ leo được quãng đường 1m.

Vậy đến hết ngày thứ 7 (168 giờ) ốc sên leo được 7m mà 12 giờ đầu ốc sên leo được 3m.

⇒ 4 giờ đầu ốc sên leo được thêm 1m nữa là 8m (ngọn cây).

Vậy tổng số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây: 168 + 4 = 170 (giờ).

Đáp án: 170 giờ.

Câu 8: Dùng máy tính cầm tay để tính:

(- 252) : 21;                   253 : (- 11);                   (- 645) : (- 15).   

Lời giải tham khảo:

Sử dụng máy tính cầm tay ta có kết quả như sau:

  • (- 252) : 21 = -12.
  • 253 : (- 11) = -23.
  • (- 645) : (- 15) = 43.
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.