Bài 3: Toán tử và biểu thức, hàm toán học trong Java

Create by : https://globalizethis.org

1. Toán tử số học:

soHoc

public class SoHoc {
 
  public static void main(String[] args) {
    int a, b, du, nguyen;
    a = 10;
    b = 3;
    du = a % b;
    nguyen = a / b;
    System.out.println("Phần dư (a:b) là: " + du);
    System.out.println("Phần nguyên (a:b) là: " + nguyen);
    a++;
    System.out.println("Giá trị a đã tăng lên 1, giá trị mới là: " + a);
    b--;
    System.out.println("Giá trị của b đã giảm đi 1, giá trị mới là: " + b);
    System.out.println("Với 2 giá trị a, b mới trên, Tích (a x b) = " + a * b);
  }
}

Lưu ý: Với 2 câu lệnh a= a+1 và a++ có kết quả là như nhau, nhưng về bản chất có sự khác biệt:
a = a+1 là gán a bằng giá trị a+1, còn phép a++ là tăng a lên 1, phép a++ đỡ tốn tài nguyên hơn, cú pháp ngắn gọn, các bạn nên chọn cách này để chương trình tối ưu hơn

2. Toán tử trên quan hệ, logic:

logic

Bạn đang đọc: Bài 3: Toán tử và biểu thức, hàm toán học trong Java

public class QuanHeLogic {
 
  public static void main(String[] args) {
    boolean soSanh;
    int a, b;
    a = 5;
    b = 10;
    soSanh = (a == b);
    System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "=" + b + " không? " + soSanh);
    soSanh = (a = b);
    System.out.println("Kết quả so sánh " + a + ">=" + b + " không? " + soSanh);
    soSanh = (a 

4. Toán tử ép kiểu:

– Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang
kiểu lớn (không mất mát thông tin)
– Ép kiểu hẹp (narrow conversion): từ kiểu lớn sang kiểu
nhỏ (có khả năng mất mát thông tin)
= (kiểu_dữ_liệu) ;ên_biến>ên>

Xem thêm: Toán tư duy là gì? Cách TỐT NHẤT để học toán tư duy

Bạn hãy tham khảo chương trình nhỏ sau:

Xem thêm: Tìm hiểu tính năng AOD – màn hình luôn hiển thị trên smartphone

public class EpKieu {
 
  public static void main(String[] args) {
    float soThuc;
    int soNguyen;
 
    soThuc = 10.6f;
    soNguyen = (int) soThuc;
    System.out.println("Số thực vào là: " + soThuc);
    System.out.println("Số nguyên ép kiểu từ số thực là: " + soNguyen);
  }
}

5. Một số hàm toán học:

Các bạn thao tác như sau, gõ “Math.” (có dấu chấm phía cuối), rồi ấn Ctrl + “cách”, IDE sẽ gợi ý cho bạn sẽ thấy rất nhiều hàm toán học có sẵn trong Java, bạn kéo xuống và chọn cái bạn cần.
Vd: Math.min(a,b): tìm giá trị nhỏ nhất của 2 số a và b
Math.sqrt(b): tính căn của số b

public class ToanHoc {
 
  public static void main(String[] args) {
    float a = -3.2f;
    float b = 16.4f;
    float triTuyetDoi;
    float can;
    float min;
 
    triTuyetDoi = Math.abs(a);
 
    System.out.println("Giá trị tuyệt đối của a là: "+triTuyetDoi);
 
    can = (float) Math.sqrt(b);
 
    System.out.println("Căn của b là: "+can);
 
    min = Math.min(a, b); // Hàm tìm giá trị nhỏ nhất của 2 số
    System.out.println("Giá trị nhỏ nhất của 2 số a và b là: "+min);
  }
 
}

Nguồn android.vn

Source: https://globalizethis.org/
Category: Hỏi Đáp

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
Xem thêm :  Phân biệt pop up. Cách ngăn chặn pop up trên trình duyệt chorme.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.