Bài 2: Diện tích hình chữ nhật | Hình học chương II | Soạn Giải Toán 8

[ad_1]

Ibaitap.com đưa ra lời giải hay và chi tiết cho các bài 6, 7, 8 trang 118 SGK toán 8 tập 1 thuộc [ §2: Diện tích hình chữ nhật trong CHƯƠNG II – ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC] cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải mời các bạn xem dưới đây:

1. BÀI TẬP 6 TRANG 118 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần

Giải:

Giả sử gọi chiều dài và chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là a, b 

(a,b >0).

Diện tích của hình chữ nhật ban đầu là: ab (đơn vị diện tích)

a) Nếu chiều dài tăng 2 lần, thì chiều dài khi đó là: 2a

Do chiều rộng không đổi, nên diện tích khi đó là: 2ab (đơn vị diện tích)

Vậy diện tích hình chữ nhật lúc sau tăng gấp 2 lần so với diện tích hình chữ nhật ban đầu.

b) Nếu chiều dài tăng lên 3 lần, thì chiều dài khi đó là: 3a.

Nếu chiều rộng tăng lên 3 lần, thì chiều rộng khi đó là: 3b

Diện tích hình chữ nhật lúc này là: 3a.3b =9ab (đơn vị diện tích)

Vậy diện tích hình chữ nhật lúc sau tăng gấp 9 lần so với diện tích hình chữ nhật ban đầu.

c) Nếu chiều dài tăng lên 4 lần, thì chiều dài khi đó là: 4a

 Nếu chiều rộng giảm đi 4 lần, thì chiều rộng khi đó là: (dfrac{b}{4})

Diện tích hình chữ nhật khi đó là: (4a.dfrac{b}{4}=ab) (đơn vị diện tích)

Vậy nếu tăng chiều dài lên 4 lần và giảm chiều rộng đi 4 lần thì diện tích không đổi.

2. BÀI TẬP 7 TRANG 118 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m, có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sang hay không?

Giải:

Ta có:

Diện tích nền nhà: (S = 4,2.5,4 = 22,68 (m^2))

Diện tích cửa sổ: (S_1 = 1.1,6 = 1,6 (m^2))

Diện tích cửa ra vào: (S_2 = 1,2.2 = 2,4 (m^2))

Diện tích các cửa: (S’ = S_1 + S_2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m^2))

Xét tỉ lệ: (drfrac{S’}{S}=drfrac{22,68}{4}=17,64 < 20%)

Vậy gian phòng không đạt mức chuẩn về ánh sáng.

3. BÀI TẬP 8 TRANG 118 SGK TOÁN 8 TẬP 1:

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):

Giải:

Sử dụng eke, ta đo được cạnh AB = 30mm, AC = 25mm.

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông, ta có:

(S=dfrac{1}{2}AB.AC=dfrac{1}{2}30.25 =375mm^2)

[ad_2]

Related Posts

Xem 10+ đề ôn thi vào lớp 7 được đánh giá cao

Xem 10+ đề ôn thi vào lớp 7 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề ôn thi vào lớp 7 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 10+ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 được đánh giá cao

Xem 10+ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Xem 10+ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Xem 9+ đề thi địa tốt nghiệp 2014 được đánh giá cao

Xem 9+ đề thi địa tốt nghiệp 2014 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi địa tốt nghiệp 2014 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 10+ đề thi địa học kì 2 lớp 10 được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi địa học kì 2 lớp 10 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi địa học kì 2 lớp 10 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Leave a Reply