avenue tiếng Anh là gì?

Create by : https://globalizethis.org

avenue tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng avenue trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ avenue tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm avenue tiếng Anh
avenue
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ avenue

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: avenue tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

avenue tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ avenue trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ avenue tiếng Anh nghĩa là gì.

Xem thêm: Điều kiện sử dụng – Trang Tĩnh | https://globalizethis.org/

avenue /’ævinju:/

* danh từ
– đại lộ
– con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại)
– (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới
=the avenue to success+ con đường đề bạt tới thành công
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường phố lớn
– (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)
=avenue of approach+ con đường để tiến đến gần
=to cut off all avenues of retreat+ cắt đứt mọi con đường rút quân

Thuật ngữ liên quan tới avenue

Xem thêm: Vai trò của gia đình trong xã hội hiện nay

Xem thêm :  Tác Gia Là Gì - Tác Gia Và Tác Giả Khác Nhau Như Thế Nào

Tóm lại nội dung ý nghĩa của avenue trong tiếng Anh

avenue có nghĩa là: avenue /’ævinju:/* danh từ- đại lộ- con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại)- (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới=the avenue to success+ con đường đề bạt tới thành công- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường phố lớn- (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)=avenue of approach+ con đường để tiến đến gần=to cut off all avenues of retreat+ cắt đứt mọi con đường rút quân

Đây là cách dùng avenue tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ avenue tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

avenue /’ævinju:/* danh từ- đại lộ- con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại)- (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới=the avenue to success+ con đường đề bạt tới thành công- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đường phố lớn- (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)=avenue of approach+ con đường để tiến đến gần=to cut off all avenues of retreat+ cắt đứt mọi con đường rút quân

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
Xem thêm :  Cách Diễn Đạt Có Hiệu Lực Tiếng Anh Là Gì, Cách Diễn Đạt Có/Hết Hiệu Lực Bằng Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.